Avalik kiri vallavanemale

Esmaspäev, 21. märts 2016.

Lugupeetud Priit,

ma nägin Sind telekas ja pean Sinuga õiendama. Sa jälle tegid seda – ajad valda lõhki! Vallavanem peaks olema erapooletu ja valda koos hoidma. Ma ei taha, et Sa meie vald lõhki ajad. Ma tahan, et siin oleks hea elada.

Mulle tundub jätkuvalt, et Sa oled suhteliselt hea ja kompetentne juht meie vallale. Aga ka hea poliitik eksib vahest. Las ma ütlen välja mõned Sinu eksimused.

Ma juba kirjutasin ja rääkisin Sulle, et vähemalt minul on selles koolide loos hoopis teine arvamus. Ma arvan, et vald praeguses olukorras küll ei saa kumbagi kooli kinni panna. Kasvõi sellepärast, et ühe vallapoole elanikud ei andestaks seda kunagi teisele poolele.

Ja ühe kooli sulgemise asemel on hoopis teine visioon olemas. Sa ilmselt usud, et väikeklassides „kannatavad õpilaste sotsiaalsed oskused“. Esiteks mina seda ei usu. On õige, et mõned sotsiaalsed oskused arenevad vähem sellises perekondlikus õhkkonnas, aga mõned teised oskused hoopis arenevad paremini. Ja teiseks: naguni ei lahenda Sa väikeklasside probleem sellega, et Sa ühe kooli kinni paned. Ikkagi jääksid klassid väga väikesed, õhkkond jääks „perekondlik“. Väikeklassidega peame nagunii leppima ja selle üle isegi uhked olema. Sina kui vallavanem võiksid seda uhkust kultiveerida ja kinnitada, et meil pole midagi häbeneda. Väikesed klassid on jah luksus, aga meie lapsed on seda väärt. Põhikooli õpilased saavad sellega väga hästi hakkama. Neil läheb siin palju paremini kui suurtes linnakooli klassides. Nii võiksid Sa rääkida, kui võitled valla tuleviku ees! Nagu sa ise kirjutasid eelnõus, laste huvid on olulisemad kui majanduslikud arvestused.

Kui tahad koolide pealt raha kokku hoida, siis pane nad mõlemad ühe direktori alla. Kuigi see oleks ebaaus. Sest tegelikult peaks vald lihtsalt liituda teise vallaga. See alles hoiaks raha kokku. Selle eest peaksid sa hoolt kandma.

Muidugi on valdade liitumise teema ebameeldiv, aga ma näen vähemalt kahte põhjust selle poolt: esiteks see puudutab otseselt ainult mõne täiskasvanu elu (ja mitte lapsi); teiseks just Vigala valla territooriumil oleks see lahendus geograafilise ebatasakaalukuse probleemile. Valla ametnikute pealt kokku hoitud raha läheb iga küla palgatud külavanemale.

Nendest visioonidest olen oma blogis kirjutanud ja ka Sulle isiklikult rääkinud. Sa võib-olla ei nõustunud minuga kõikides punktides, aga mulle tundus, et Sa said aru, et asi on keeruline ja mitte üldse selge.

Ja nüüd Sa ikka veel räägid kaamerate ees, nagu Vana-Vigala kooli sulgemine oleks õige lahendus. Kuidas küll nii võis juhtuda? Kas mõni volikogu liige ei julgenud seda ise öelda? Miks Sina pidid seda ütlema? Kas Sina poleks saanud öelda midagi erapooletut?

Hea poliitik on inimene, kes suudab aktiivselt toetada osalusühiskonna tekkimist ja arengut, kes julgustab inimesi oma arvamust avaldama.

Sinu ülesanne ei ole läbi suruda oma arvamus, vaid julgustada inimesi omi arvamusi avaldama. Sinu suurim mure peaks olema, et hoolimata erinevatest arvamustest, hoiab vald lõpuks kokku „nagu üks mees“.

Sinu eelnõu (mida küll Martin alla kirjutas, aga minul on tunne, et see on Sinu käekiri) oli poliitiline viga. Sina elad Kivi-Vigalas, Sinu abivallavanem on Kivi-Vigala kooli hoolekogu esinaine. Vana-Vigala küla pole esindatud. Valla võim ei ole geograafilises tasakaalus. Pealegi töötab Sinu naine Kivi-Vigala koolis. Kõik see küll pole Sinu süü, aga vallavanemana pead Sa selle olukorraga arvestama. Koolivõrgu ümberkorraldamise küsimuses pead Sina isiklikult väga erapooletu olema. Sa lihtsalt pead kuulama ja kaitsma nende elanike huvisid, kellel on tasasem hääl.

Kogu tüli tuleb sellest, et Sa seda ei tee. Eilsest AK saatest küll ei jäänud Vigala vallast muljet nagu „siin on hea elada“ ja et „nad oskavad isegi omavahel kakelda“.

Aga ma siiski loodan, et Sina ja volikogu õpite tehtud vigadest, et te otsustate ja kinnitate pikaajaliselt, et mõlemad koolid jäävad nii kaua, kuni Vigala vald on olemas.

Ja kõigile valla elanikutele tahaksin veel öelda:

  • Vigala vallas on kaks põhikooli, mis mõlemad teevad head tööd. Kõik meie lapsed saavad siin suurepärase ettevalmistuse eluks. Ja isegi teiste valdade lapsi tuuakse busside kaupa siia. Olgem uhked selle üle!

  • Meie praegune tüli on hea väljakutse. Sellest kasvavad välja kodanikud, kes ütlevad oma arvamus ja aitavad sellega poliitikutel mõelda ja targalt otsustada.

  • Meie vallavanem pole üldse nii halva tahtmisega kui enamus Põhja-Vigala elanikest arvab. Ta lihtsalt on inimene, kes teeb ja kellel vahest juhtub.

Sellepärast lõpetagem palun teineteise tulistamine! Kakelgem (vajadusel) nii nagu demokraatlikus ühiskonnas kombeks.

Ja kui minu visioon Vigala haridusvõrgust on tõesti liiga utoopiline, siis mõelge edasi, aga tehke seda demokraatlikul viisil.

Teie immigrant

Luc