Eesti sai kiita Saksamaal

Eesti haridussüsteem sai kiita Saksamaa ajakirjas Der Spiegel. Sakslased muretsevad, sest viimase IGLU uuringu järgi on neil hariduslik edu ja sotsiaalne taust liiga tihedalt omavahel seos: nende laste edu koolis sõltub üsna palju sellest, kas vanemad on kõrge haridusega või mitte. Vilets tulemus. Eesti tuli samas uuringus selles osas esikohale. Sellepärast uuris ajakirjanik Julia Köppe, mida eestlased paremini teevad. Ta leidis neli punkti.

  1. Haridus algab juba lasteaias : lasteaiakoha saab Eestis suhteliselt lihtsalt ja see on vanematele suhteliselt odav. Lasteaia töö on hästi reguleeritud.

  2. Eestis õpivad kõik õpilased koos. Need, kes pärast põhikooli lähevad kutsekooli, istuvad kuni 9. klassini koos nendega, kes lähevad ülikooli.

  3. Õpilasi toetakse individuaalselt. Eesti õpetajad on kohustatud anda kord aastas tagasiside iga õpilase arengu kohta. Igas koolis on olemas sotsiaalpedagoog.

  4. Ka väljaspool tunde koheldakse Eestis õpilasi võrdselt. Lõunasöök, buss, õpikud, huviringid on tasuta teenused, mille eest tuleb Saksamaal kõvasti juurde maksta. Ja seda hoolimata sellest, et Eesti on OECD riikide hulgast üks vaesemaid.

Haridusuurija Andreas Schleicher kinnitab, et need on head investeeringud: kui laps osaleb juba lasteaias korralikus õpekavas, kahaneb riisiko poole peale, et temast saab hiljem probleemne laps, kelle haridus läheb riigile tunduvalt kallimaks.

Kolmapäev, 3. jaanuar 2018.